O nás

Provozování vodních děl v dnešní době přináší řadu administrativních a organizačních problémů. Nelehké situace, které musí řešit vlastníci vodních děl, spojené se stále se měnící legislativou, pomáháme řešit již řadu let. Dlouholeté zkušenosti v oblasti vodního hospodářství zejména v rozsahu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a předpisů souvisejících, a zároveň praxe v oboru, nám dává možnost odborně poradit všem, kteří v této oblasti podnikají.

Zabýváme se poradenstvím v oblasti vodních děl, a to zejména malých vodních elektráren, rybníků, čistíren odpadních vod, studní, jezů, vodovodů, kanalizací, atd., a to počínaje od projednávání záměru stavby až po její kolaudaci.

Provádíme i dohledávání původních dokumentací dokladů k vodním dílům v archivních materiálech.

Máme velké zkušenosti se zápisem vodních děl do katastru nemovitostí, a to nejen v rámci pozemkových úprav.

Jsme schopni Vám nabídnout naše služby v celorepublikovém měřítku.