Manipulační řády

Kompletní poradenství v oblasti vodního zákona, zákona o vodovodech a kanalizacích, stavebního zákona a předpisů souvisejících.

Slide 1